زنون یکی از شرکت های تولید کننده ی محصولات صوتی خودرو زیر مجموعه شرکت ام بی آکوستیک میباشد.