توربو یکی از مشهورترین برند ها در زمینه تولید اسپیکر های خودرو میباشد.