یکی از سؤالات متداول در زمینه سیستم ماشین، اهم بندی ساب ووفرها به نحوی است که از آسیب‌های احتمالی به آنها جلوگیری شود.
برای اینکه پاسخ این پرسش را بررسی کنیم، در ابتدا باید اطلاعاتی در رابطه با انواع سیم کسب کنیم!

انواع اهم بندی در ساب ووفرها

به طور کلی اهم بندی به دو صورت انجام می‌شود.

1-موازی: یعنی قطب مثبت کوئلها باهم و قطب منفی کوئل ها باهم یکی شوند و یکی از سیم‌های منفی و مثبت به آمپلی وصل شوند. در این صورت ما کاهش مقاومت سیم پیچ یا همان کاهش اهم را خواهیم داشت.

2-سری: یعنی قطب مثبت یک کوئل به قطب منفی کوئل دیگر وصل شود و خروجی امپلی باقی مانده متصل کنیم. این به معنی افزایش مقاومت است.

 

نحوه اتصال ساب ووفر به آمپلی فایر

پاسخ به این پرسش کار ساده‌ای نیست زیرا برای این کار گزینه‌ها و متغیرهای مختلفی وجود دارد که زمان خرید و سیم کشی سیستم صوتی باید در نظر گرفته شود.

ساب ووفرها دارای آمپدانس های مختلفی هستند (دو کوئل 4 اهم؛ تک کوئل 2 اهم و غیره) اینها در زمان اضافه کردن یا کم کردن ساب های دیگر در سیم کشی تغییر می‌کنند؛ آمپلی فایرهای در آمپدانس نهایی، نیز محدودیت هایی دارند

برای اینکه بدانید آمپلی فایر شما روی چه اهمی چند وات می‌دهد و یا چه اهمی را ساپورت نمی‌کند؛ باید به دفترچه راهنمای محصول مراجعه کنید.

با در نظر گرفتن این اطلاعات از آسیب دیدن آمپلی فایر و ساب خودرو خود جلوگیری می‌کنید.

پس این نکته را در نظر داشته باشید که ساب باید همان آمپدانس نهایی را که آمپلی فایر ساپورت می‌کند داشته باشد تا بتوانیم آنها را به هم متصل کنیم.
شاید درک این مطالب برای بسیاری از کاربران گنگ و ناآشنا باشد زیرا

مطالب به دلیل تخصصی بودن و نیاز به آشنایی با علم فیزیک کمی مشکل هستند اما در این نوشته سعی می‌کنیم نحوه اهم بندی ساب را به صورت ساده بررسی کنیم.

برای درک بهتر برای انواع سیم کشی‌ها مثالی میاوریم.

 سیم کشی سری

در این روش قطب‌های غیر هم نام به صورت سری به یکدیگر وصل می‌شوند، اگر به صورت ساده بخواهیم بگوییم: مثبت به یک منفی دیگر و منفی درایور اول و مثبت آخر که خالی مانده است را به آمپلی فایر متصل می‌کنیم. آمپدانس معادل به صورت جمع آمپدانس های درایورها به‌دست می‌آید.

R=R+R

R=4+4=8 ohm

 

اتصال به صورت سری

 

 نصب به صورت موازی

در این روش قطب‌های هم نام به یکدیگر متصل می‌شوند یعنی مثبت ساب ها به یکدیگر و منفی‌ها هم به یکدیگر متصل می‌شوند. برای محاسبه آمپدانس

معادل 2 ساب موازی

Rt=R1XR2/R1+R2

RT=4X4/4+4 = 2ohm

اهم بندی ساب ووفر

 

در صورت استفاده از 2 ساب بیشتر در این روش از فرمول زیر استفاده می‌شود

 

اهم بندی ساب ووفرها